Κλειδιά αυτοκινήτου Πάφος Κύπρος

7

Κλειδιά αυτοκινήτου Πάφος Κύπρος

Eάν η κλειδωνιά σας γυριζεί αλλα το αυτοκινητό σας δεν ξεκινάει

Πατάτε το ξεκλείδωμα και δεν ανταποκρίνεται

Χάσατε τα κλειδία σας και δεν έχεται αλλα και χρειάζεστε καινούρια

Τό κελύφος του κλειδιόυ σας είναι σπασμένο

Άπλα τηλεφώνηστε μας….

 

-I turn the ignition but my car won’t start.

-I press unlock button but my car is not unlocking.

-I lost all my keys i don’t have access to my car at all and i need a new key.

-My key case is broken need replacement.

JUST CALL US…

 

by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>